Jerycho Różańcowe

Opublikowano: czwartek, 12 marzec 2020 Anna Gawrych

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

 W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie wiele uprosić przed Tronem Najwyższego.

Czytaj więcej: Jerycho Różańcowe