Podsumowanie posługi i podziękowania Agnieszki i Jacka

Opublikowano: niedziela, 22 wrzesień 2019 Agnieszka i Jacek Drukuj

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus                                                                            

Miniony okres wakacji był dla wielu z nas czasem wzrastania poprzez udział w rekolekcjach formacyjnych Domowego Kościoła.

W mijającym roku formacyjnym 2018/2019 diecezja nasza zorganizowała:

- Oazę Rodzin II stopnia w Hodyszewie w okresie ferii zimowych

- Oaza Rodzin I stopnia w Hodyszewie oraz Oazę Rodzin II stopnia w Leśnej Podlaskiej w czasie wakacji. Łącznie oazy te przeżyły 43 małżeństwa z różnych diecezji w tym 31 małżeństw z naszej diecezji. Wraz z małżonkami udział wzięło w rekolekcjach 56 dzieci.

Odbyły się również cztery ORAR-y I i II stopnia oraz Oazę Rekolekcyjną Diakonii Rekolekcji II stopnia dla małżeństw posługujących na rekolekcjach, które przeżyły 84 małżeństwa z różnych diecezji (w tym 44 małżeństwa z naszej diecezji) wraz z 94 dzieci.

Ponadto odbyły się rekolekcje tematyczne „Jezus Mistrzem moim i mojej rodziny”, trzy Oazy Modlitwy w Łomży i Rekolekcje Ewangelizacyjne Diakonii Wyzwolenia w Ostrołęce.

Dzięki otwartości wielu osób na podjęcie posługi na rekolekcjach: począwszy od kapłanów – Moderatorów oaz, diakona i kleryków naszego seminarium, par prowadzących, par animatorskich, diakonii muzycznej i liturgicznej, mogły być zorganizowane te rekolekcje. Bardzo ważną posługą na rekolekcjach, bez której niemożliwe byłoby zorganizowanie rekolekcji dla rodzin z dziećmi, jest diakonia wychowawcza. Posługę tę na rekolekcjach DK w naszej diecezji podjęło 45 osób - małżeństwa oraz młodzież oazowa.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim posługującym za poświęcony czas i trud na przygotowanie się do rekolekcji i podjęcie na nich posług.  

Ponadto 78 małżeństw przeżyło rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła organizowane również przez inne diecezje a 21 małżeństw wzięło udział w różnych rekolekcjach tematycznych DK w innych diecezjach.

Wchodzimy we Wspólnocie całego Ruchu Światło-Życie w nowy rok pracy formacyjnej pod hasłem „WOLNI I WYZWALAJĄCY”, który ma nam przypomnieć i ożywić dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ogłoszone 40 lat temu podczas pielgrzymki papieża św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Niech ten rok będzie weryfikacją naszego stosunku do Krucjaty i zastanowienia się, na jakim etapie naszej formacji jestem.  

Z końcem wakacji minęła nasza 3-letnia posługa, jako pary diecezjalnej. Z radością przyjęliśmy na ostatnim majowym spotkaniu kręgu diecezjalnego, gotowość kandydowania na posługę przyszłej pary diecezjalnej, dwóch małżeństw Joanny i Bogdana Dudzińskich oraz Anny i Tomasza Przybyszewskich.

Decyzją ks. Biskup Janusz Stepnowski na Parę Diecezjalną Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej na okres najbliższych 3 lat powołani zostali Ania i Tomek Przybyszewscy. Witamy nową parę diecezjalną. Wiemy, że kierowani łaską Ducha Świętego będą z odpowiedzialnością i troską o formację małżeństw pełnili posługę pary diecezjalnej. Z naszej strony zapewniamy o modlitwie i prosimy o nią w intencji nowej pary diecezjalnej.          

Nastąpiły również zmiany par rejonowych.

- Rejon Wyszków na kręgu rejonowym na parę rejonową zostało wybrane małżeństwo Agnieszka i Zdzisław Getka z kręgu przy parafii św. Rodziny w Wyszkowie.

- W rejonie Wysokie Mazowieckie krąg rejonowy wybrał na parę rejonową Emilkę i Jarka Porowskich z kręgu przy parafii Krzyża Św. w Łapach.

- W rejonie Łomża wobec dużej liczby kręgów DK w tym rejonie zgodnie z Zasadami DK po rozeznaniu tej sytuacji dokonano podziału na dwa rejony Łomża Zachód i Łomża Wschód.

Nowo wybrane pary rejonowe w rejonie Łomża Zachód Marzena i Artur Klimaszewscy z Łomży z kręgu przy parafii Krzyża Św. Natomiast dla rejonu Łomża Wschód na parę rejonową wybrano Ewę i Jana Kazimierczuk z kręgu przy parafii w Małym Płocku.

         Obecnie Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej podzielony jest na 7 rejonów, w 100 kręgach stałych i pilotowanych formuje się ponad 500 małżeństw.

Kończąc naszą posługę jesteśmy wdzięczni Bogu za dany nam czas naszej posługi, który przyjęliśmy z ufnością, że taka jest Jego wola i udzieli nam potrzebnych łask do pełnienia tej posługi.

Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie, z którymi w okresie naszej trzyletniej posługi dane nam było przeżywać różne wydarzenia w Domowym Kościele i w Ruchu Światło-Życie naszej diecezji.  

Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność wszystkim kapłanom posługującym rodzinom skupionym w kręgach Domowego Kościoła. Zaczynając od ks. Dariusza Krajewskiego – byłego Moderatora Diecezjalnego, z którym rozpoczynaliśmy naszą posługę oraz ks. Łukasza Andrzejczyka i ks. Pawła Nocko obecnych Moderatorów diecezjalnych DK i pozostałych kapłanów moderatorów rejonowych, opiekunów poszczególnych kręgów, kapłanów prowadzących rekolekcje. Doceniamy to, iż mimo wielu obowiązków duszpasterskich znajdujecie czas i na posługę małżonkom DK.

Wdzięczni jesteśmy za troskę o jedność całego Ruchu obecnym Moderatorom diecezjalnym RŚŻ ks. Dawidowi Kulesza i ks. Markowi Chojnowskiemu oraz wszystkim kapłanom zaangażowanym w Ruchu Światło-Życie. 

         Dziękujemy byłej parze diecezjalnej Ali i Sylwkowi Śniadałom, którzy wprowadzili nas w posługę pary diecezjalnej i służąc dalej w Diakonii Życia dają nam przykład podejmowania ciągłej służby – diakonii we Wspólnocie.

Dziękujemy wszystkim parom rejonowym, z którymi przyszło nam współpracować. Dziękujemy za wspólnotę, którą tworzyliśmy, jako krąg diecezjalny, za troskę o rejony i małżeństwa DK w waszych rejonach.

         Szczególną wdzięczność chcemy wyrazić parom rejonowym, które razem z nami zakończyły swoją posługę:

Asi i Bogdanowi Dudzińskim parze rejonowej łomżyńskiej

Dorocie i Darkowi Galuba parze rejonowej wyszkowskiej

oraz Eli i Piotrowi Worosilak parze rejonowej wysokomazowieckiej

         Dziękujemy za waszą posługę i troskę o powierzone rejony, za wszystkie spotkania. Dziękujemy za ubogacanie nas waszą postawą odpowiedzialności i gotowością służenie pomocą we wszystkich sprawach Ruchu. 

Chwała Panu

Agnieszka i Jacek Wróblewscy

Odsłony: 1458

Swiadectwa z rekolekcji